COLOURSTRINGS

 Colourstrings to kompleksowy i wielopoziomowy system edukacji muzycznej, obejmujący etapy kształcenia od przedszkola do szczebla akademickiego. System powstał w oparciu o filozofię, pedagogikę, psychologię rozwojową i metodykę instrumentalną. Colourstrings stawia w centrum dziecko i skupia się na jego indywidualnej wrażliwości oraz tempie rozwoju, dostosowując się do jego potrzeb. Założeniem metody jest równowaga i harmonijny rozwój słuchu, techniki instrumentalnej, teorii muzycznej oraz emocji.

Twórcą metody jest Geza Szilvay – węgierski skrzypek, dyrygent i pedagog, a także doktor prawa i nauk politycznych. Pracę nad swoją metodą rozpoczął w 1971 roku. W ramach swojej działalności stworzył cykl 56 programów telewizyjnych inspirujących najmłodszych odbiorców i ich rodziców „Mini-fiddlers in Musicland”. Program ten zrewolucjonizował system edukacji muzycznej w Finlandii. Od 1978 do 2010 r. Geza Szilvay prowadził zajęcia w Sibelius Academy oraz East Music Institute w Helsinkach. Jest założycielem młodzieżowej orkiestry smyczkowej w Helsinkach, która nagrała 28 płyt, ponad 70 widowisk telewizyjnych oraz regularnie koncertuje w Finlandii i za granicą. Od 2010 r. Geza Szilvay prowadzi międzynarodowy projekt „Minifiddlers”, polegający na cotygodniowych, odbywających się przez internet konferencjach dla uczniów, studentów i nauczycieli. Jego metoda zyskała uznanie w wielu krajach na całym świecie. Między innymi w Finlandii (gdzie jest rdzeniem państwowej edukacji od ponad 30 lat), Niemczech, Anglii, Danii, na Wyspach Owczych, Grenlandii, Tajwanie, w Chinach, Korei Południowej, Izraelu, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii – gdzie (wraz z zespołem współpracowników) jeździ z wykładami i szkoli kadrę pedagogiczną.

Dewizą Gezy Szilvay’a jest myśl  Zoltana Kodaly’a (węgierskiego kompozytora, filozofa, etnomuzykologa i pedagoga): Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre dla dzieci. System, który początkowo obejmował naukę gry na skrzypcach, został rozszerzony pod kątem kolejnych instrumentów: altówki, wiolonczeli, fletu, fortepianu i gitary, a także całego programu muzycznej edukacji wczesnodziecięcej.

Materiały dydaktyczne są kolorowe i stymulujące, zaprojektowane by zachęcać dzieci do angażowania się w zajęcia. Sednem tego podejścia jest rola jaką w procesie uczenia odgrywają zabawa i wyobraźnia, które niepostrzeżenie zmieniają się w „prawdziwą” lekcję. To podejście umożliwi każdemu z nich rozwinięcie w pełni muzycznego potencjału poprzez zabawę i kreatywność bez presji.

Edukacja muzyczna Colourstrings rozpoczyna się w wieku 18 miesięcy – angażując zmysły zabiera dzieci w muzyczną podróż. Dzieci wspólnie delektują się zabawą, śpiewem, klaskaniem, marszem. Materiał dydaktyczny stanowią specjalnie skomponowane piosenki. Poznając je maluchy odkrywają różne muzyczne pojęcia takie jak rytm, dźwięk, melodia, dynamika, tempo, charakter, forma i styl. Nauka / rozwój odbywa się w przyjemny i stymulujący, a jednocześnie usystematyzowany sposób. Powyższe elementy prowadzą do wewnętrznego zrozumienia i pokochania muzyki.

W wieku 5-6 lat dzieci uczą się śpiewu z fonogestyki, poznają podstawy czytania oraz zapisu nut za pomocą uproszczonej notacji. Po rocznym programie ogólno-muzycznego rozwoju może nadejść czas na wybór instrumentu.

Podczas lekcji gry na instrumencie dzieci odnajdą znajome melodie, co daje poczucie sukcesu już od pierwszego kontaktu z instrumentem.
Od pierwszej lekcji gry dzieci są zachęcane do występów, komponowania i improwizowania, a także do czytania i pisania nut.